FRİG VADİSİ TURU

HER HAFTASONU KALKIŞLI

Fiyatı :

140 TL

Sizi Arayalım

Formu Doldurun Sizi Arayalım.!

     
  • Genel Özellikler
  • Fiyata Dahil Olan Hizmetler
  • Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
  • Tarihler
  • İptal İade Güvence
  • Önemli Notlar

Tur Programı:

*Aslantaş

*Yılantaş

*Ayazin Kilisesi

*Ayazin Metropolisi

*AROG Filmi Çekim Alanı

*Antik Kral Yolu

*Emre Gölü

*Emre Tekkesi

*Göynüş Vadisi

*Memeç Kayalıkları

*Kaya Mezarları

*Peri Bacaları

 

Yapılabilecek Aktiviteler:

-Trekking

-Bisiklet Turu

-Atv Turu

-Midas Tekne Turu

-Kano 

-Deniz Bisikleti

-Bot Turu

-Fayton Turu

 

 

 

      TANITIM

FRİGYA KAYALARA KURULMUŞ BİR MEDENİYET 3.000 YILLIK TARİH İLE FRİGYA 

ANTİKYOL (KRAL YOLU) 

          Bayramaliler Frig Vadisi Tabiat Pardından EMRE GÖLÜ 'ne giderken ana yolun sol tarafında bulunmaktadır. FRİGLER döneminde kullanılan ve zamanla at arabalarının tekerlek izleriyle uzunca bir yol olan Kral Yolu'nun en belirgin kalıntısıdır. Friglerlerin en önemli ticaret yollarından biridir. Bazı bölgelerinde getirilen eşyalar için yükleme _indirme noktaları kuruludur. 3,000 yıllık bir tarihe sahip olduğu sanılmaktadır.

 ASAR KALESİ 

       İhsaniye ilçenin Döğer kasabasının 2_3 kilometre mesafede bulunan ASAR KALE yerleşiminde ,geç Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya yerleşimleri ,mezarlar bulnmaktadır Asar Kale civarında Friglere ait Kübele adına yapılmış açık hava tapınağına benzer tapınım yerleri vardır.

ASLANKAYA

       İhsaniye ilçesi , Döğer kasabası EMRE GÖLÜ kıyısındadır. Aslankaya ,yüksek bir kayanın güney yüzü dikey kesilmiş üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. Üçgen çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfenks (insan başlı kanatlı     aslan )ana cephede niş içinde iki aslan arasında Kübele bulunmaktadır. Ana cephe , geometrik desenli kabartmalarla süslüdür. Anıtın iki yan yüzleri de kesilmiş , kuzey yanına kükremiş ve iki ayağı üzerine şaha kalkmış bir aslan yapılmıştır. M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

 ASLANTAŞ 

     İhsaniye İlçesi Kayıhan Kasabası sınırları içerisinde tarihi Göynüş Vadisi 'nde yer almaktadır. Ön yüzüne bir kapı boşluğu açılarak mezar odası oyulmuş kapı boşluğunun her iki yanında kükremiş iki heybetliaslan ayakları altında birer yavru aslan ile kapı üzerinde aslanları içine alan hayat ağacı kabartması yapılmıştır. Mezar odası üçgen tavanlı sol tarafta ölüyü yatırmak için kline (sedir) bulunan küçük bir odadır. Aslantaşın önemli bir kralın mezarı olduğu ve M.Ö.7. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

AVDALAZ KALESİ  

       Ayazini kasabasının doğusunda bulunan , kaya  kütlesinin alt kısımlarında mezar odaları üst kısımlarında ise birbirine bağlı çok katlı yerleşim yerleri bulunmaktadır . Bir yerleşimden çok savunma amaçlı bir kaledir. Avdalaz kalesinin içinde ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir sarnıç ta bulunmaktadır. Avdalaz Kalesinin düşmanlara karşı savunma amaçla kullanıldığı çevreye hakim bir kaya kütleye yapılışından anlaşılmaktadır. Kale çevresinde ve kaya kütlenin alt kısımlarında Roma ve Bizanslılara ait mezarlar bulunmaktadır. 

AYAZİNİ METROPOLİS 

      Ayazin köyünün, Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin bu tür bir yerleşime elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserleridir. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya dış ve iç mimarî olarak oyulmuş kilisesi gibi sanat şaheseri eserler bulunmaktadır. 

 ÇALTEPE FRİG VADİSİ TESİSLERİ 

           İhsaniye merkezde bulunmaktadır. İhsaniye'nin mesirlik alanı Çaltepe 'de hizmet verilmektedir.

DÖĞER KERVANSARAYI 

     İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasındadır. II. Murat tarafından yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki katlı han bölümü ile develiği bulunan iki bölümden ve eyvan biçimi taç kapıdan oluşan mimarisi ile örnek bir yapıdır. İki katlı hanın, üst odaları yolcuların yatma; alt kat ise dinlenme yeridir. Odalardan ikisi kubbeli, diğeri kemerli tonoz örtülüdür. Ortadaki eyvanı, mescittir. Binanın dışı ve çatısı ile iki kubbe külahı, yerli tüf, kesme taş ile kaplıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1991-93 yıllarında restore çalışmaları yapılmıştır. Kaynak : "Anadolu'nun Kilidi AFYON" kitabından 11.03.2013 tarihinde kaydedilmiştir.

FRİG VADİSİ TABİAT PARKI 

  İhsaniye İlçesi, Bayramaliler Köyü, Akdere mevkiinde bulunan 55 hektar büyüklüğe sahip Frig Vadisi Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Frig Vadisinin ilanı ile tabiat parkı sayımız 213’e ulaştı.Çevresinde Friglerin kaya anıtları ve kaya yerleşimleri bulunan vadide aynı zamanda, Roma ve Bizans Frig Vadisi Tabiat Parkı, kültürel değerlerin yanı sıra önemli tabii kaynak değerleri de barındırması ile bilimsel, eğitsel ve rekreasyonel açıdan önemli bir yere sahiptir. dönemlerine ait mezar odaları ve kilise yer alıyor. 

KAPIKAYA I

  İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasından Üçlerkayası köyüne giden yol üzerindedir. M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Tek parça bir kayanın doğu yüzü ve yanları kesilerek sade ve üçgen çatılı bir tapınak cephesi yapılmıştır. Cephenin alt ortasındaki niş içinde, ayakta durur vaziyette tanrıça Kübele, kabartma olarak işlenmiştir. Kabartmanın altına dört basamak merdiven yapılmıştır.

   KAPIKAYA II 

İkinci Kapıkaya aynı bölgede Emre Gölü kıyısından Üçlerkayası köyüne doğru uzanan kayaların arasındadır. Üst başı erimiş bir kaya parçasının batı yüzü kesilerek yapılmış ahşap bir tapınak benzetmesidir. Kayanın yapısı gevşek olduğu için üstteki üçgen çatı bölümü erimiştir. Ön yüzde süslü iki bölüm arasında bir niş açılmış, içine tanrıça Kübele’nin ayakta kabartması yapılmıştır. Anıtın önünde dinî törenler için bir sahanlık vardır. M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 

KRAL MEZARLARI AYAZINI_ ÜÇLERKAYASI

          Ayazini kasabasının Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans dönemlerine ait, aile ve tek kişilik kaya mezar odaları biçiminde olup, bazıları çift katlı olarak oyulmuşlardır. Ayazini beldesinin mezarlığının da aynı yerde olması, mezar yeri seçimi bakımından insanların aynı yeri kullanması açısından önemli bir bilgi vermektedir. Mezar odalarının cephelerinde içinde Meduza başları bulunan üçgen alınlıklı sütunlu ön boşluklu, kapı ile girilen oda içinde kemerli tekne mezarlar vardır. Bazıları aslan kabartmalarıyla süslendiği gibi, birinde de mezar sahibi karı ve kocanın kabartmaları yapılmıştır. 

 KURTULUŞ SAVAŞI MEVZİLERİ 

    Döğer Kasabası ve Sarıcaova Köyüs sınırlarında bulunmaktadır. Sarıcaova kamp ve piknik alanından yürüyerek ulaşım mümkündür. Bölgede Kurtuluş Savaşı sırasında taşlardan yapılmış mevziler korunnarak günümüze kadar gelmiştir. Mevzilerin alt kısmına doğru etrafı taşlardan çevrilmiş bir Şehit kabri vardır.  

YILANTAŞ 

     Aslantaş’ın batısında aynı kayalıkların bulunduğu yerdedir. Anıt parçalandığı için üçgen tavan kirişleri görülmekte olup, Anıt’ın dış tarafında bir aslan kabartmasının sadece baş ve bir ayak kabartması günümüze kadar gelebilmiştir. Kapıda, Medusa başlı yılan kabartması ile iki yanında da mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı vardır. Bugün ters dönen kayanın altında olduğundan görülmemektedir. İçerdeki klinede bulunan hurma yapraklı sütun başlığı Frigler’in Çukurova’ya indikleri dönemlerde M.Ö. 700 yıllarında yapıldığını göstermektedir.

MALTAŞ 

Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 m uzaklıkta olup, günümüzde zemine gömülü durumdadır. Üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. M.Ö.7. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Gömülü bölümünde mihrap, ayrıca sol üst kenarda dikey yazıt vardır. Arka bölümde derin kuyu biçimi yarma vardır

MEMEÇ KAYALIKLARI 

İhsaniye ilçesine 12km uzaklıktaki Döğer kasabası Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler çevrede oldukça çok görülmektedir. CEM YILMAZ 'ın 2008 yapımı A.R.O.G. film burada çekilmiştir.

OYMA KİLİSE 

İhsaniye ilçesi, Ayazini kasabası girişinde yol kenarında tüf sarp kayalık içinde, kayaya oyulmuş bir kilisedir. Kilise yapısının özelliği dış cephe olarak kaya yüzeyine oyulmuş apsisli ve kubbeli olmasıdır. Çevresine bitişik kaya odalarıyla birlikte 1000’li yıllarda yapılmış manastır yapısıdır. 

PERİBACALAR 

Volkanik arazilerde görülen peri bacaları, yamaçlardaki sellenme sularının neden olduğu, farklı aşınma sürecinde oluşan sütun, piramidal sütun görünüşlü yer şekilleridir. Afyon ilinin jeolojik yapısı gereği, volkanik arazi üzerinde bulunan İhsaniye, İscehisar, Bayat ve Bolvadin ilçelerinde değişik biçimlerde, şapkalı veya şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunmaktadır. Bunlardan Bolvadin ilçesine bağlı Özburun kasabasının Minareli Deresi’nde diğer yörelerdeki peri bacalarından çok farklı oluşumlarıyla dikkat çekmektedir. Kemerkaya kasabasından Bayat ilçesine doğru uzanan hat arasında peri bacalarına rastlansa da Derbent köyü civarında peribacalarının yoğunlaştığı görülmektedir. 

YUNUS EMRE TEKKESİ GÖLÜ 

 

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasında, Emre Gölü’nün güneydoğusundaki bir tepe üzerindedir. Kesme taş kaplamalı dikdörtgen prizmal bir yapıdır. XVIII.yy sonu Osmanlı eseridir. Tekkenin kapısı güney yönünde olup avluya açılır. Batı eteğinde bulunan temel kalıntılarının, XVII.-XVIII yüzyılda varlığı bilinen Emre Köyü’ne ait olduğu sanılmaktadır. Yapı içten tonoz, dıştan üçgen çatı biçiminde olup taş kaplamadır. İç duvarları sıvalı ve badanalıdır. Sıva üzerinde duvar süslemelerine ait izler görülür. Yapıda yer yer Bizans dönemine ait devşirme taşlar bulunmaktadır. Kaynak : "Anadolu'nun Kilidi AFYON" kitabından 11.03.2013 tarihinde kaydedilmiştir.  

 

Bugüne kadar yaşayan,binlerce yıl öncesinden sessiz masallar vadisi.

Bu ilginç öyküleri dinlemek ister misiniz? Bu sessiz öyküyü dinlemek ve kayadan nasıl birer mücevher değerinde sanat eseri yaratıldığını görmek,görmeyenlere anlatmak için bu güzel yöreye gidiyoruz.

Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kadar ulaşmış tüf kaya kütlelerinin insan eliyle oyulmuş dünyadaki eşsiz kaya anıtlarının bulunduğu uçsuz bucaksız vadi.

Buram buram tarih kokan FRİG VADİSİ 

Özel tur araçları ile ulaşım. 

Sabah kahvaltısı. 

Programda belirtilen geziler. 

Rehberlik ve Gold Medal Turizm refakat hizmetleri. 

Seyahat esnasında sıcak soğuk ikramlar.

Kişisel harcamalar.  

Müze ve ören yeri giriş ücretleri.  

Öğle yemeği 

HER HAFTA SONU  KESİN KALKIŞLI

Turun başlamasına 30 gün ve üzeri süreçte iptal talep edildiğinde ödediğiniz bedelin tamamı tarafınıza iade edilir.

Turun başlamasından 29 gün veya daha yakın bir tarihte sözleşmenin iptal edilmesi halinde gezi ücretinin tamamının kesintiye uğramasın kabul ve taahhüt etmiş olur.  Misafirlerimiz tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

 

Tur esnasında kesinlikle koltuk numarası sözü ve garantisi verilemez. Rehber gerekli gördüğü takdirde, tüm programı gerçekleştirmek kaydı ile zamanlama ve program akışı konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Programda belirtilen oteller standartları ve mevkileri bakımından aynı olmak kaydı ile değiştirilebilir. Turumuzda rehberlik, ulaşım,konaklama ve çevre gezileri paket programdır. Ayrı düşünülemez. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde tur iptal olur. Böyle bir durumda şirketimiz misafirlerimize 1(bir)gün öncesinden bizzat haber vermekle yükümlüdür. 0–6 yaş çocuk indirimi iki yetişkin yanında uygulanır. Tek bir çocuk için kullanılır. T.C. Vatandaşı olmayan yabancı uyruklu misafirlerimiz bu turumuzda ayrıca fark ödemez.
 
» KULLANILACAK ARAÇLAR
 
Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre belirlenmektedir.
 
38kişi ve üzeri Otokar Doruk  Mercedes Travego –Tourismo , Man Fortuna ,Mitsubishi Safir, Neoplan Tourliner-Cityliner
 
31 kişiye kadar lüks  Otokar SultanMaxi
 
27 kişiye kadar lüks Isuzu Novo – Isuzu Turkuaz - Otokar Sultan
 
15 kişiye kadar lüks Mercedes Sprinter–Volkswagen  Crafter  araçlarkullanılır.
 
MERCEDES TRAVEGO & TOURISMO
 
46+1koltuklandırma, ABS, ASR, Klima, Karoseri İndirme Kaldırma Sistemi, Tempomat, biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 LCD TV, DVD Player (DVD-CD-MP3), sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
 
NEOPLAN TOURLINER & CITYLINER
 
46+1koltuklandırma, ABS, ASR, Klima, Karoseri İndirme Kaldırma Sistemi,Tempomat, biri önde biri orta kapıda olmak üzere 2 adet 15 LCD TV, DVD Player (DVD-CD-MP3), sıcak su ünitesi, 2 adet soğutucu dolap.
 
MAN FORTUNA 
 
46+1 koltuklandırma, ABS, ASR, Klima , 2 adet Monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, CD ve DVD oynatıcı
 
MITSUBISHI SAFİR 
 
46+1 koltuklandırma, ABS, ASR, Klima , 2 adet monitör, 2 adet buzdolabı, su ısıtıcılı mutfak ünitesi, okuma lambaları, rehber anonsu için ses sistemi, CD ve DVD oynatıcı
 
OTOKAR DORUK
 
38+1 koltuklandırma, ABS, ASR, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Ses Sistemi, 15'' LCD TV
 
OTOKAR SULTAN MAXI
 
31+1 koltuklandırma, ABS, ASR, Sıcak Su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Ses sistemi, 15'' LCD TV
 
ISUZU NOVO – ISUZU TURKUAZ - OTOKAR SULTAN
 
27+1 koltuklandırma, ABS, ASR, Sıcak su ünitesi, Soğutucu dolap, Klima, Ses sistemi,15'' LCD TV
 
MERCEDES SPRINTER – VOLKSWAGEN CRAFTER
 
15 + 1 koltuklandırma, ABS ,ASR, Klimalı, Ses Sistemi, 15'' LCD TV, Soğutucu dolap, Sıcak su ünitesi