Hizmet Sözleşmesi


tatilekolay.com  üzerinden yaptığınız tüm rezervasyonlar Aşağı Eğlence Mahallesi Mesatan Sokak 9/6 Etlik / Keçiören / ANKARA adresinde ikamet eden Tursab A Sınıfı Seyahat Acentası belgeli GOLD MEDAL  TURİZM HİZMETLERİ LTD ŞTİ güvencesi altındadır.

Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir.Tatilekolay.combu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Müşterinin ödeyeceği bedel, müşterinin rezervasyonda seçtiği otel, konaklama, ulaşım, tur, bilet kriterlerine göre belirlenir.

Müşteri, rezervasyon tutarını internet üzerinden kredi kartı veya havale ile öder.

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden  GOLD MEDAL  turizm sorumlu değildir. Rezervasyondaki uçak, vapur, tren, otobüs,vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce  GOLD MEDAL  turizm den kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. GOLD MEDAL   turizm tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır.

Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz. Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

Tatilekolay.com personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. Tatilekolay.comtüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

Yurt dışı turlarda vize ve pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak ..tatilekolay.com a teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan tatilekolay.com un vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen Turlarda tur bedeline dahildir.

İmzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde tatilekolay.com nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

Rezervasyonda belirtilen Paket Tur tarihleri arasında ya da tur başlangıcında meydana gelebilecek doğa olayları,toplumsan olaylar,uluslararası ilişkiler,teknik arızalar,grev ve protesto gibi olaylardan acenta sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar rezervasyon sonucunda yazdırılan voucher (bilet-sözleşme) ve ödeme makbuzundaki gerekli alanlarını imzalayarak 0 312-473 50 82 no’lu faks a yollayarak rezervasyonlarını sonlandırmış olurlar. Bu işlem sonrasında kendilerine sözleşmenin Acenta acenta tarafından onaylanmış hali faks veya elektronik posta ile gönderilecektir.

Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acanta da kalan kopyası arasında çelişki olursa acenta dan kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSAB Tahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir ve ANKARA Mahkemeleri yetkilidir.

Süre ve Fesih 

Sözleşme süresi için, müşterinin, rezervasyon sonucunda yazdıracağı sözleşmede belirtilen hususlar geçerlidir.

Müşteri ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği 24 saat önceden yazılı olarak belirtmediği sürece sözleşmede yazılı ulaşım ve konaklama şekilleri geçerlidir.

Tatilekolay.com gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumdu tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu iadede tenzil edilir.

Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15-7 gün önce iptal- değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35 ‘ini , 7 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Charter uçuşlarda uçuş süresinden önceki 15 gün ve daha sonraki günlerdeki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

 

İptal Devir ve İade 

Müşteri Paket tur içerisinde,aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve rehberine, acenta ya yazılı olarak bildirmek zorundadır.Aksi taktirde herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması durumunda herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

Otel konaklamaları ve turlarda tüketici tur veya konaklamanın başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur Müşteri 30 güne kadar yaptığı rezervasyonların iptalini ve ücretin iadesini isteyebilir.

Uçak ve otobüs ulaşımlarında ulaşım hizmetini sağlayan firmanın sözleşmesinde belirtilen iptal süresi geçerlidir.

 

SAYGILARIMIZLA